Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy

Historia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Drzewicy

22 listopada 2019

Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę Koło w Drzewicy zostało założone w dniu 26. czerwca 1990 roku, na zebraniu organizacyjno – założycielskim przy udziale 20 osób. Przewodniczącym zebrania był Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w Radomiu Pan Włodzimierz Glimasiński.

Został wybrany Zarząd Koła w składzie:

1. Włodzimierz Pomykała – Prezes

2. Stanisław Dębowski – Wiceprezes

3. Felicja Zajączkowska – Skarbnik

4. Maria Pomykała – Sekretarz

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Józef Kwiecień – Przewodniczący

2. Maria Grochowska – Sekretarz

3. Danuta Iwanicka – Członek

Opiekunem Koła została Pani doktor Teresa Nowakowska.

Lekarzem zajmującym się leczeniem cukrzycy i przyjacielem Koła została Pani doktor Henryka Jeżak z Radomia.

Kapelanem Koła został Ksiądz Proboszcz Bogumił Polinceusz

Po śmierci księdza Bogumiła Polinceusza naszym Kapelanem został ksiądz Prałat Stanisław Madej.

Został powołany do działania Całodobowy Dom Samopomocowy dla chorych na cukrzycę i ich rodzin, gdzie w razie potrzeby można się zgłosić osobiście lub przedzwonić. Osoba prowadząca Pani Maria Pomykała.

Zarząd Koła rozpoczął pracę społeczną na rzecz ludzi chorych na cukrzycę. Założył konto w Banku Spółdzielczym w Drzewicy, zaczął szukać sponsorów. Stopniowo wpływały środki. Pierwszymi sponsorami naszego Koła byli: Burmistrz Kazimierz Dworak, Rada Gminy i Miasta Drzewica, Zakład Nakryć Stołowych Gerlach w Drzewicy, Pani Ewa Pluta właścicielka Apteki w Drzewicy, Bracia Bożewscy z Krakowa, Bank Spółdzielczy w Drzewicy. Należy wspomnieć że diabetycy w roku 1990 nie mieli łatwego życia. Insulina niskiej jakości, brak sprzętu do jej podawania, badania poziomu cukru we krwi, brak lekarzy diabetologów (w województwie radomskim dwóch lekarzy opiekowało się chorymi na cukrzycę – jeden dorosłymi i jeden lekarz zajmujący się dziećmi), do tego u schyłku lat 80-tych kartki na żywność. Wszystko to musieli znieść chorzy, również dzieci – których wiele nie doczekało lepszych czasów. Otrzymane fundusze posłużyły na zakup pierwszych glukometrów, igieł, strzykawek, organizacje spotkań okolicznościowych i edukacyjnych. Przez wiele lat Koło PSD w Drzewicy podlegało Zarządowi Wojewódzkiemu PSD w Radomiu, a po reformie administracyjnej kraju 1 stycznia 1999 r, kiedy powstały powiaty i nowe województwa Koło PSD w Drzewicy podlega Zarządowi Wojewódzkiemu w Łodzi. Co najważniejsze po przejściu pod nowe województwo nie straciliśmy kontaktów z dobrymi przyjaciółmi – kołami z którymi zaczynaliśmy współpracę w 1990 roku, w byłym województwie radomskim. Do dzisiaj odwiedzamy się na organizowanych przez siebie spotkaniach okolicznościowych. Zawsze chętnie diabetycy z kół ziemi radomskiej i łódzkiej przyjeżdżają do Drzewicy na spotkania rocznicowe, okolicznościowe i świąteczne. Bo w Drzewicy zawsze przez 30 lat działalności panuje atmosfera rodzinna. Co najważniejsze, że co roku w pierwszą sobotę grudnia diabetycy z zaprzyjaźnionych kół zjeżdżają się do Drzewicy na Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Historię Koła pisali i tworzyli pojedynczy członkowie, chwała żyjącym osobą którzy wkładają czas i serce w pracę na rzecz bliźnich. Chwała przede wszystkim tym osobą, które odeszły. Tych osób już nie ma wśród nas, o każdej tej osobie można napisać odrębną historię – tak dużo zrobili dla Stowarzyszenia. Do nich należą św. Pamięci: Ksiądz Kapelan Bogumił Polinceusz, Wiceprezes Koła Pan Stanisław Dębowski, Skarbnicy Koła Pani Felicja Zajączkowska, Teresa Dębowska, Elżbieta Kowalska, Członkowie Zarządu Koła Pan Władysław Szymański, Anna Sankowska, Artur Grochowski, Mirosław Kwiecień, Józef Kwiecień oraz wiele koleżanek i kolegów, którzy pomagali przy organizacji spotkań szkoleniowych, edukacyjnych, okolicznościowych, świątecznych i wyjazdach z chorymi na pielgrzymki, wycieczki i wczasy rehabilitacyjne.

Ćwierć wieku minęło, chorych na cukrzycę przybywa. W roku 1990 w Polsce chorowało około 1 miliona ludzi, a w roku 2015 ponad 3 miliony – około 1 miliona nie wie, że ma cukrzycę lub jest nią zagrożona. Kiedy wyjeżdżamy wraz z paniami laborantkami w teren z okazji różnych akcji profilaktycznych, w czasie badań poziomu cukru wykrywamy tę chorobę u kilkunastu osób. Często cukrzyca rozpoznana jest bardzo późno: przy zawale serca, u okulisty przy wykrytej zaćmie i zmianach już nieodwracalnych w obrębie gałki ocznej i dna oka, przy chorobie nerek, czy przy wykrytej stopie cukrzycowej. Jesteśmy zmartwieni, że osoby trafiające do naszego koła posiadają często zaawansowane stadium choroby. Do wyżej wymienionych powikłań doprowadza szczególnie brak wiedzy na temat cukrzycy i niska świadomość na temat skutków jakie wywołuje, jednak niedbanie o swoje zdrowie i nierobienie podstawowych badań jest często niezrozumiałe.

Musimy zaznaczyć, że osoby chore na cukrzyce w naszym mieście jak i powiecie mają dobre warunki do leczenia. Dzięki staraniom Zarządu Koła w Przychodni Rejonowej w Drzewicy przyjmuje lekarz Diabetolog. Od kilku lat w Opocznie działa Poradnia Diabetologiczna, co najważniejsze na terenie Gminy Drzewica mamy trzy przychodnie: w Drzewicy, Jelni i Radzicach – dzięki czemu nasi diabetycy mają ułatwiony dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, jak również lekarzy specjalistów. Zarząd Koła współpracuje z Kliniką Okulistyczną Lumed w Opocznie, gdzie nasi chorzy poddawani są specjalistycznym zabiegom operacyjnym. Od kilku lat włączamy się w akcję profilaktyczną „Polsko nie Ślepnij” pod patronatem Profesora Zbigniewa Zagórskiego, Kliniki Okulistycznej Lumed oraz Firmy Medycznej MDT Kraków. Współpracujemy, także ze Szpitalem w Opocznie i Szpitalem w Nowym Mieście, jak również z lekarzami specjalistami w dziedzinie: neurologii, kardiologii, a także w dziedzinie leczenia stopy cukrzycowej. Od wielu lat współpracujemy z firmami farmaceutycznymi i firmami produkującymi sprzęt medyczny dla chorych na cukrzycę, Od początku działalności Koła w naszych poczynaniach wspiera nas władza samorządowa i administracyjna Gminy i Miasta Drzewica, Powiatu Opoczyńskiego; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Cenimy współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drzewicy, ze szkołami, harcerzami, dziećmi, młodzieżą, bratnimi Stowarzyszeniami i Kołami z naszej Gminy i Powiatu, księżmi z Parafii pod wezwaniem Świętego Łukasza w Drzewicy.

Szanowni Państwo rok 2015 to rok kolejnych wyborów w naszym kole, a zarazem podsumowanie ostatniej 6 – letniej kadencji pracy Zarządu Koła. Przy wypełnionej sali Świetlicy OSP w Drzewicy, został powierzony do dalszej pracy mandat zaufania nowemu Zarządowi Koła na kolejną kadencje. Nowy Zarząd Koła pracuje w 17 osobowym składzie, oraz Komisja Rewizyjna w 4 osobowym składzie. W składach Zarządu jak i Komisji rewizyjnej są osoby które zapewnią ciągłość drzewickiego Koła Diabetyków na kolejne lata. Są to ludzie młodzi, a za razem już z dużym doświadczeniem w pracy społecznej na rzecz osób potrzebujących, a co najważniejsze z nowymi pomysłami.

W tym roku dzięki Panu Michałowi Pomykale uruchomiona została Strona internetowa naszego Koła. Co najważniejsze zawiera naszą historię, materiały edukacyjne, wiadomości  o placówkach leczniczych, spotkaniach edukacyjnych i okolicznościowych, o wyjazdach wypoczynkowych organizowanych przez zarząd koła, o nowoczesnym sprzęcie medycznym niezbędnym dla każdego diabetyka, a także o działalności innych kół, stowarzyszeń i instytucji. Strona jest tak redagowana aby była ciekawa także dla dzieci i młodzieży. Bo odbiór naszej strony przez młodzież pozwala, że informacje trafiają do starszych osób. Co najważniejsze nasza strona ciszy się dużym zainteresowaniem – co wynika z rejestracji ilości odwiedzin strony.

Szanowni Państwo dzisiejsze spotkanie to czas na podziękowanie wszystkim tym, którzy wspomagają naszą działalność koła na co dzień. To, że od wielu lat pierwsza sobota grudnia jest świętem ludzi chorych na cukrzycę w Drzewicy jest zasługą was wszystkich. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że pierwsza sobota grudnia każdego roku wpisała się jako święto w naszym mieście. To od naszego corocznego spotkania w Drzewicy zaczynamy łamać się opłatkiem świątecznym i możemy sobie nawzajem złożyć życzenia. A samo miasto przystrajane jest świątecznie.

Pozwolicie Szanowni Państwo, że na koniec podziękuje całemu Zarządowi Koła, wszystkim członkom i przyjaciołom naszego koła, bez których nasza praca Stowarzyszenia by była niemożliwa. Bez tych osób niemożliwe by było przeprowadzenie dzisiejszych obchodów. Musze podziękować wszystkim tym którzy obdarowali nasze Stowarzyszenie 1% swojego dochodu z podatku. Dziękuje osobą, które w ramach wolontariatu włączyły w naszą akcję propagowania zbiórki 1% na nasze Stowarzyszenie i rozliczały naszych członków i przyjaciół. Dziękuje Pani Elżbiecie Choteckiej, Pani Marii Kowal, Pani Janinie Waśkiewicz, Pani Marii Szczepanik, Pani Martynie Żach, Pani Bożenie Ramus, Pani Marii Ramus, Pani Elżbiecie Wesołowskiej, Panu Henrykowi Kwaśkiewiczowi i Panu Mieczysławowi Więckowskiemu. Osoby te, także zadeklarowały swoją pomoc w kolejnych latach. Zachęcamy i  prosimy wszystkich członków i przyjaciół o obdarowanie naszego Stowarzyszenia 1% swojego dochodu z podatku.

W roku 2019 odbyły się kolejne wybory do władz Zarządu Koła Diabetyków w  Drzewicy, po raz kolejny został wybrany nowy Zarząd Koła w 22 osobowym składzie oraz 4 osobowa Komisja Rewizyjna. Prezesem Zarządu Koła na kolejne lata ponownie został Włodzimierz Pomykała. Koło w roku 2020 będzie obchodzić 30-lecie swojej działalności. W roku 2019 odbyliśmy wiele wyjazdów, ze swoimi podopiecznymi: byliśmy na wyciecze w Inowłodzu, Pielgrzymce Ogólnopolskiej w Częstochowie, w lecie odpoczywaliśmy w Jurgowie i na Słowacji, na mazurach w miejscowości Bęsia oraz nad Morzem w Krynicy Morskiej, Mrzeżynie oraz w Berlinie. W listopadzie 2019 została zmieniona szata graficzna Strony PSD Drzewica. Uczestniczyliśmy w 25 Ogólnopolskiej, Gali Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Odwiedziliśmy zaprzyjaźnione Koła PSD w Koluszkach, Warszawie, Kielcach, Radomiu, Zduńskiej Woli, Przysusze, Radomiu, Tomaszowie Mazowieckim, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Łowiczu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim. Zakończymy rok corocznymi Obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą Drzewica 2019 i wyjazdem na Drogę do Betlejem do miejscowości Zakościele.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy
Data utworzenia:2019-11-22
Data publikacji:2019-11-22
Osoba sporządzająca dokument:Włodzimierz Pomykała
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:276